Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018

Ορκομωσία του νέου Πρόεδρου του Συνηγόρου του Πολίτη, κ. Ανδρέα Ποττάκη

Στην ορκομωσία του νέου Πρόεδρου του Συνηγόρου του Πολίτη, κ. Ανδρέα Ποττάκη.