Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019

Στη συγκέντρωση στήριξης στην κυβέρνηση στο Σύνταγμα, με γενικό σύνθημα "Όχι παιχνίδια με την Δημοκρατία. Δεν φοβόμαστε, δεν υποχωρούμε"

Από την συγκέντρωση στήριξης στην κυβέρνηση στο Σύνταγμα, με γενικό σύνθημα "Όχι παιχνίδια με την Δημοκρατία. Δεν φοβόμαστε, δεν υποχωρούμε" (17-06-2015).