Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019

Γιάννης Μπαλάφας στην Πόπη Τσαπανίδου: "Τα μέτρα δεν εφαρμόστηκαν οριζόντια αλλά με μία κοινωνική ευαισθησία"

Γιάννης Μπαλάφας στην Πόπη Τσαπανίδου: "Τα μέτρα δεν εφαρμόστηκαν οριζόντια αλλά με μία κοινωνική ευαισθησία.
Οι λιμενεργάτες φοβούνται για τις θέσεις εργασίας τους γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια τους. Κατά την γνώμη μου δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Η κυβέρνηση έχει μια άλλη άποψη για αυτό το ζήτημα με βάση τη συμφωνία του καλοκαιριού. Αφετηρία, είναι η συμφωνία που υπογράψαμε το καλοκαίρι με δύσκολες δεσμεύσεις για να μην βγούμε από το ευρώ και προσπαθούμε να την υλοποιήσουμε με τέτοιον τρόπο που ελαχιστοποιεί για τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, τις αρνητικές επιπτώσεις".

Δείτε το video: