Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019

Συνάντηση Εργασίας στο πλαίσιο της Επιτροπής Εθνικού & Κοινωνικού Διαλόγου

Συνάντηση Εργασίας στο πλαίσιο της Επιτροπής Εθνικού & Κοινωνικού Διαλόγου με θέμα: «Προς μια Εθνική Πολιτική για το βιβλίο και τις βιβλιοθήκες», που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου, στην Εθνική Βιβλιοθήκη.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γιάννης Μπαλάφας κατά την τοποθέτησή του στη Συνάντηση Εργασίας, εστίασε στην ανάγκη δημιουργίας ενός πανελλαδικού δικτύου δημοτικών βιβλιοθηκών. Συμπλήρωσε δε, ότι ιδιαίτερα στην περιφέρεια, η Δημοτική Βιβλιοθήκη μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το επίκεντρο της πνευματικής ενασχόλησης και της πολιτιστικής δημιουργίας.