Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019

Εκδήλωση για την παραχώρηση της έκτασης του Ασυρμάτου στον Δήμο Αγ. Δημητρίου

Στο πάρκο Ελ. Βενιζέλου στον Αγ. Δημήτριο, στην εκδήλωση για την παραχώρηση της έκτασης του Ασυρμάτου στον Δήμο Αγ. Δημητρίου.
Η έκταση παραχωρήθηκε μετά από 10 χρόνια προσπάθειας των δημοτικών αρχών, με τις ενέργειες της παρούσας κυβέρνησης.